گزارش تحلیلی بررسی بازار قیر در کشور کنیا

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9365/17/ص مورخ 98/08/06 معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص گزارش تحلیلی بررسی بازار قیر در کشور کنیا جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۹