تکمیل اطلاعات مشخصات فنی محصولات در سامانه توانیران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 214048/60 مورخ 98/08/11 معاون محترم مدیرکل صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تکمیل اطلاعات مشخصات فنی محصولات در سامانه توانیران جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۳۲