راه اندازی سامانه حمایت از فعالین اقتصادی(حامی) با رویکرد تعامل نظام¬مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 9559/43/ص مورخ 98/08/13 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "راه اندازی سامانه حمایت از فعالین اقتصادی(حامی) با رویکرد تعامل نظام¬مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی" جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۶