جلسه اعضای هیئت مدیره و دبیرکل اتحادیه با آقای زادبوم معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران

جلسه اعضای هیئت مدیره و دبیرکل اتحادیه با آقای زادبوم معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس در این دیدار ارزش افزوده و بلوکه شدن توان نقدینگی اعضای اتحادیه، فرمول صحیح قیمت گذاری تولید، روند تعطیلی واحدهای قیری در اثر تنش های قیمتی در بورس کالا و بحث IMO و سولفور بالای نفت کوره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین زادبوم پیشنهاد نمود مصوبه ای تهیه گردد و در ستاد مقابله با تحریم ها عنوان گردد. در صورت تصویب این ستاد نسبت به ارائه تسهیلات در استرداد ارزش افزوده، این مصوبه تا یکسال فراقانونی بوده و هیچ وزارتخانه و ارگانی نخواهد توانست در اجرای مصوبات آن خللی ایجاد نماید. همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت ایران توصیه نمود اتحادیه آمار صادراتی خود را از هر کمیسیون گردآوری نموده و حجم صادراتی اعضاء را گزارش دهند تا در جلسات مالیاتی و ارزش افزوده و ... بتوان درخواست های اتحادیه را جامه عمل پوشاند.

رسانه جدید

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۱۹