فراخوان اعزام هیئت تجاری و سرمایه گذاری به ترکیه

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 10592/43/ص مورخ 98/09/02 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اعزام هیئت تجاری و سرمایه¬گذاری همزمان با "کنفرانس مقامات بلند پایه سرمایه¬گذاری عمومی و خصوصی سازمان همکاری¬های اسلامی" در تاریخ 17 الی 20 آذرماه 1398 به ترکیه – استانبول جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۹