برگزاری همایش روز اقتصاد سنگال و بررسی فرصت¬های اقتصادی و سرمایه¬گذاری

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 10833/43/ص مورخ 98/09/06 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری همایش روز اقتصاد سنگال و بررسی فرصت¬های همکاری¬های اقتصادی و سرمایه¬گذاری در روز دوشنبه مورخ 98/09/11 جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۳