وزیر نفت بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی دعوت کرد

وزیر نفت بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی دعوت کرد
وزیر نفت بخش خصوصی کشور را دعوت به سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی کرد و گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملی، منبع مناسب و جذابی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈرستم قاسمیˈ روز یکشنبه در همایش ˈثروت ملی و توسعه پایدارˈ افزود: کمک صندوق توسعه ملی می تواند جذابیتی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در ایجاد کارخانجات مربوط به صنایع پتروشیمی باشد.

وی با اشاره به مزیت صنعت پتروشیمی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر صنایع پتروشیمی از هر صنعت دیگری منافع و مزیت بیشتری دارد و در آینده نزدیک، محصولات پتروشیمی، جایگزین محصولات کانی و معدنی می شوند.

قاسمی با اشاره به این که، در استانهای مختلف کشور زمینه برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی وجود دارد، گفت: در استان خوزستان بیش از 400 واحد پایین دستی پتروشیمی در حال ایجاد است که برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیار مناسب هستند.

وی تاکید کرد که پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی دارای توجیه اقتصادی هستند و افزود: در حال حاضر 50 میلیون تن ظرفیت نصب شده در کشور وجود دارد که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 110 میلیون تن برسد.

قاسمی با اشاره به این که، صندوق توسعه ملی یک گام مهم برای توسعه بخش خصوصی محسوب می شود گفت: بخش خصوصی می تواند با استفاده از این صندوق به توسعه صنایع پتروشیمی و رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه کمک کند.

وی افزود: ایجاد صندوق توسعه ملی گام مهمی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور محسوب می شود، هر چند که این صندوق دیر شروع به کار کرد و اگر زودتر این صندوق ایجاد می شد، اکنون در شرایط اقتصادی متفاوتی بودیم و میزان وابستگی اقتصاد به نفت کمتر بود.

وزیر نفت با اشاره به رشد مصرف انرژی در دنیا گفت: در شرایط بد بینانه، میزان رشد مصرف انرژی در دنیا حداقل سالی یک و نیم درصد افزایش می یابد و به همین خاطر پیش بینی می شود که نیاز به انرژی تا سال 2020 میلادی به 111 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

وی گفت: امروز با تمام فشارهایی که وجود دارد، میزان تولید نفت 87 میلیون بشکه در روز است و برای رسیدن به 111 میلیون بشکه در روز در سال 2020، در حالی که دیگر میادین بزرگ در دنیا برای کشف وجود ندارد، بسیار سخت خواهد بود.

وزیر نفت گفت: تا 50 سال آینده ، بخش عمده ای از سبد انرژی دنیا ،انرژی هیدرو کربنی است و نیازمند سرمایه گذاری جدی در صنایع نفت در دنیا هستیم .

وی با اشاره به ارزانی انرژی هیدرو کربنی، اظهار داشت: با وجود اینکه در کشورهای صنعتی مالیاتهای سنگینی بر محصولات هیدرورکربنی اعمال می شود ، باز هم این منابع جزو ارزان ترین انرژی های دنیا است .

وی با اشاره به اینکه در ایران امیدهایی برای کشف میادین جدید وجود دارد ، افزود: در برنامه پنجم توسعه برنامه ای برای کشف میادین نفت و تولید پنج میلیون و 600 هزار بشکه نفت و تولید گاز بالغ بر یک میلیارد متر مکعب پیش بینی شده است .

قاسمی با بیان اینکه برای رسیدن به این اهداف در صنایع بالادستی به 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری ظرف پنح سال اجرای برنامه پنجم توسعه نیاز داریم، ظرفیت کنونی تولید نفت و گاز کشور را به ترتیب 4 میلیون بشکه در روز و 600 میلیون متر معب گاز اعلام کرد.

وزیر نفت با اشاره به وجود 27 میدان مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه ، تاکید کرد که اولویت وزارت نفت توجه و توسعه میادین مشترک است.

وی افزود: در صنایع پتروشیمی 50 میلیون تن ظرفیت نصب شده داریم که باید به 110 میلیون تن برسد.

قاسمی گفت: وسعت کشور سنگاپور کمتر از یک سوم جزیره قشم است ، اما سالانه 30 میلیون تن محصول خام پتروشیمی را به محصولات پتروشیمی تبدیل می کند.

وزیر نفت تصریح کرد، در بخش گازطبیعی نیز ، کشور ما از محصولات عادی گاز استفاده می کند و هنوز سرمایه گذاری مناسبی برای تولید بسیاری از موادی که در گاز قابل استحصال است ، صورت نگرفته است.

۱۲ آذر ۱۳۹۱ ۱۴:۵۶