برگزاری سمینار آشنایی با پتانسیل¬های تجاری ویتنام

اعضاء محترم اتحادیه
 

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 13966/17/ص مورخ 98/11/07 معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری سمینار آشنایی با پتانسیل¬های تجاری ویتنام در روز سه شنبه مورخ 98/11/15 جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۳۰