اطلاعات پرواز مستقیم تهران-تاشکند در اسفندماه 1398

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 14871/17/ص مورخ 98/11/29 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اطلاعات پرواز مستقیم تهران- تاشکند شرکت هواپیمایی زاگرس در اسفندماه 1398جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۱۹