درخواست تمهیدات و حمایت جهت کنترل و شکست بیماری کرونا

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 15414/1/10/ص مورخ 98/12/13 رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست تمهیدات و حمایت به منظور کنترل و شکست بیماری کرونا از بهمن¬ماه 1398 لغایت حداقل تا پایان شهریورماه 1399جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۵۳