روغن سوخت تقطیری، فرآورده ای که تولید و صادراتش اجتناب ناپذیر است

۱۴ آذر ۱۳۹۱ ۱۷:۳۰