راه اندازی کانال اینستاگرام با هدف برگزاری نشست¬های تخصصی در حوزه تجارت و سرمایه¬گذاری با عمان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 10/14 مورخ 99/02/15 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص راه اندازی کانال اینستاگرام با هدف برگزاری نشست¬های تخصصی در حوزه تجارت و سرمایه¬گذاری با عمان جهت آگاهی ارسال می شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۴۴