آخرین وضعیت همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و قرقیزستان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویرنامه شماره 3437/230/99 مورخ 99/02/16 مدیرکل محترم دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص آخرین وضعیت همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و قرقیزستان جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۴۲