واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند و اعلام کرده اند مواد اولیه آن‌ها رو به اتمام است.
به گزارش ایلنا محمد لاهوتی در دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با بانک مرکزی به سرانجام رسید و دستورالعمل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر شد و از اول خرداد این استرددها شروع به پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به شعار جهش تولید همه ما ملزم به تنظیم سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت بر اساس تولید هستیم که با توجه به گزارش واحدهای تولیدی آنها به شدت با کمبود مواد اولیه مواجه هستند و این کمبود از ناحیه بانک مرکزی است.

لاهوتی افزود: بر همین اساس کمیسیون کسب و کار و تجارت اتاق تهران طی مکاتبه‌ای که با ما داشتند اعلام کردند تا یک ماه دیگر بنگاه‌ها در صورت عدم تخصیص ارز با تعطیلی مواجه می‌شود. لذا ما نمی‌توانیم شعار نامگذاری سال جاری را محقق کنیم. به نظر می‌رسد که روش‌های بانک مرکزی برای برگشت ارز در خصوص واردات در مقابل صادرات این واحدها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده و عملاً امکان استفاده از این ابزار برای تولید کنندگان وجود ندارد.

لاهوتی افزود: لذا به نظر می‌رسد که اگر بانک مرکزی خودش ارزی در اختیار دارد می‌تواند آن را از مسیرهای مختلف در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند و اعلام کرده اند مواد اولیه آن‌ها رو به اتمام است.

رئیس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان بخش تولید و صادرات در کشور موظف هستیم که مشکلات را پیگیری کنیم و به نظر من مهم تر از اتاق تهران برای تولید کنندگان وجود ندارد که این مسئله را پیگیری کنند لذا خواهشمند است در این مورد مکاتباتی را با بانک مرکزی داشته باشد.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۵۹