فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پبوست تصویر نامه شماره 2280/14/ص مورخ 99/03/31 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر اطلاعیه سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص "فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399" جهت آگاهی ارسال می شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۱۰