فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی در سال 1399

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر فراخوان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورخ 99/04/09 در خصوص "مراسم انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی در سال 1399" جهت آگاهی و بهره وری لازم ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۷:۱۴