سامانه استعلام غیرحضوری اعتبار دفاتر درمانی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3216/14/ص مورخ 99/04/23 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص راه¬اندازی "سامانه استعلام غیرحضوری اعتبار دفاتر درمانی" جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۲۸