دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت‌ها و واحدهای کسب و کار بیمه نشده بیشتر آسیب دیده از ویروس کرونا

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3379/14/ص مورخ 99/04/28 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ابلاغیه "دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت‌ها و واحدهای کسب و کار بیمه نشده بیشتر آسیب دیده از ویروس کرونا" معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور، جهت آگاهی ارسال می شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۴۴