قراردادهای مقاطعه کاری منعقده به صورت مشارکت چند شرکت (کنسرسیوم)

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3585/14/ص مورخ 99/05/04 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای مقاطعه کاری منعقده به صورت مشارکت چند شرکت (کنسرسیوم) جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۶ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۴۹