برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی انرژی، خدمات فنی و مهندسی، مخابرات و صنایع وابسته

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3741/14/ص مورخ 99/05/06 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری اولین "نمایشگاه اختصاصی- تخصصی انرژی، خدمات فنی و مهندسی، مخابرات و صنایع وابسته ایران" در کابل – افغانستان در مهرماه سال جاری جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۴۰