عرضه سهام دولت

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 12292 مورخ 99/05/19 عضو هیئت عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه¬های سازمان خصوصی¬سازی در خصوص "عرضه سهام دولت" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۴۷