منوط شدن ثبت سفارش برخی اقلام الکترونیک به اخذ شناسه

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5107/14/ص مورخ 99/06/12 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "منوط شدن ثبت سفارش برخی اقلام الکترونیک به اخذ شناسه" جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶:۴۵