برگزاری نمایشگاه کالاهای وارداتی ایوو - چین 2020

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5181/17/ص مورخ 99/06/15 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "برگزاری نمایشگاه کالاهای وارداتی ایوو - چین 2020" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰