اطلاعات تماس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

اعضاء محترم اتحادیه
"قابل توجه اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان"
 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 1-990616-ص مورخ 99/06/16 رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقزستان در خصوص اطلاعات تماس جدید اتاق مذکور جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۳۴