گسترش خدمات الکترونیکی و خدمات رسانی غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5277/14/ص مورخ 99/06/16 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص گسترش خدمات الکترونیکی و خدمات رسانی غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۲۳