فراخوان "آزمون تایید صلاحیت مدیران کیفیت" انجمن مدیریت کیفیت ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5620/14/ص مورخ 99/06/23 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در خصوص برگزاری "آزمون تایید صلاحیت مدیران کیفیت" انجمن مدیریت کیفیت ایران جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۴۶