تقدیر بانک مرکزی از قیرهرمزپارس

تقدیر بانک مرکزی از قیرهرمزپارس
شرکت قیر هرمز پارس یکی از اعضای فعال اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، به جهت حفظ تولید، اشتغال، استمرار صادرات غیرنفتی و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصادی کشور مورد تقدیر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی قرار گرفت .


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، در متن تقدیر نامه بانک مرکزی خطاب به "فرید عامری" مدیرعامل شرکت " قیر هرمز پارس " آمده است : تولید و صادرات غیرنفتی، نقش معناداری در رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز و بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد دارد. در این خصوص با توجه به وضعیت کلان اقتصادی و غیراقتصادی کشور از یک‌سو و وضع شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور ایران، به‌ویژه در بخش‌های بانکی و نفت از سوی دیگر، نقش صادرکنندگان غیرنفتی در خط مقدم جنگ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. ازاین‌رو نظر به اینکه در عرصه جنگ تمام‌عیار اقتصادی طی سال‌های اخیر، نسبت به صادرات غیرنفتی و ایجاد درآمدهای ارزی جهت تأمین نیازهای وارداتی کشور اقدام نموده‌اید بدین‌وسیله از تلاش‌های جنابعالی در جهت حفظ تولید، اشتغال، استمرار صادرات غیرنفتی و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصادی کشور تشکر و قدردانی می‌شود و به این مناسبت لوح سپاس به حضورتان تقدیم می‌شود. امید است همواره در تولید، ایجاد و حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات غیرنفتی پیروز و سربلند باشید.
۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۵۵