اعلام تعطیلی دبیرخانه اتحادیه در روز شنبه 03-08-1399

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً بدینوسیله به آگاهی می رساند، دبیرخانه اتحادیه در روز شنبه مورخ 99/08/03 تعطیل است. لذا مراتب جهت استحضار اعلام می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۲۴