قرار گرفتن ایران در فهرست دریافت¬کنندگان تسهیلات روادید الکترونیک قزاقستان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7130/14/ص مورخ 99/07/29 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در خصوص قرار گرفتن ایران در فهرست دریافت¬کنندگان تسهیلات روادید الکترونیک قزاقستان جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۳۵