برگزاری دوره MBA مدیریت کیفیت آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 484/99/آ مورخ 99/08/01 سرپرست محترم دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی سازمان استاندارد در خصوص برگزاری "دوره MBA مدیریت کیفیت آزمایشگاه" جهت استحضار و بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل
۶ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۱۸