علاقه مندی کشور کنیا به توسعه روابط تجاری با ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7978/17/ص مورخ 99/08/21 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص علاقه مندی کشور کنیا به توسعه روابط تجاری با ایران جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۴۴