برگزاری وبینار آموزشی مقدماتی با بازار کویت

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 148/2/1399 مورخ 99/08/14 ریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت در خصوص برگزاری "وبینار آموزشی مقدماتی با بازار کویت، ظرفیت¬ها و پتانسیل¬ها" در روز پنجشنبه مورخ 99/08/29 جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۱۹