دستورالعمل جدید سرمایه‌گذاری تدوین شد

دستورالعمل جدید سرمایه‌گذاری تدوین شد
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین دستورالعمل جدید سرمایه‌گذاری خبر داد.
به گزارش گروه سرمایه و مالیات پول‌نیوز، علیرضا شجاعی افزود: یکی از اهداف آئین نامه جدید سرمایه گذاری، پایداری بنگاه ها و افزایش طول عمر آنها است و هم اکنون این دستورالعمل مورد تایید معاونت های امور صنایع و اقتصادی و همچنین برنامه ریزی رسیده است. وی تصریح کرد: زنجیره سرمایه گذاری از جواز تاسیس آغاز و به پروانه بهره برداری ختم می شود که در حال حاضر برای هر یک از این مراحل دستور العمل های جداگانه ای وجود داشت که با تجمیع همه آنها یک دستور العمل واحد با رویکرد تسهیل گری و افزایش اثر بخشی سرمایه ها تدوین شده که به زودی تقدیم وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به طرح های مهر ماندگار اظهار کرد: در حال حاضر برای طرح های صنعتی مهر ماندگار دولتی بیش از سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برآورد شده است. وی افزود: هم اکنون از هفت طرح فولادی، احیای چهار طرح جز طرح های مهر ماندگار قرار گرفته است و چهار طرح فولادی قائنات، شادگان، نی ریز و چهار محال و بختیاری در فهرست طرح های مهر ماندگار قرار دارد. شجاعی با اشاره به تبیین سیاست های جدید تجاری در کشور ادامه داد: هم اکنون ادبیات جدیدی در تولید و تجارت در حال شکل گیری است، ضمن آن که سرمایه گذاری و شاخص های صنعت به طور مرتب مورد پایش قرار می گیرد.
۲۴ آذر ۱۳۹۱ ۲۳:۱۳