اطلاع رسانی تشکیل کمیته معدن ایران و قزاقستان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 1-991016-ص مورخ 1399/10/16 دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقزستان در خصوص" تشکیل کمیته معدن ایران و قزاقزستان" با هدف توسعه روابط اقتصادی- معدنی میان دو کشور، توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقزستان و خانه معدن ایران، جهت آگاهی ارسال می¬شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۴۸