ضرورت تصویب نهاد تنظیم گر "رگولاتوری" در صنایع نفتی

ضرورت تصویب نهاد تنظیم گر "رگولاتوری" در صنایع نفتی
دکتر رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران


حکمرانی موثر در حوزه انرژی با ایجاد نهاد رگولاتوری (بخش هشتم)


با توجه به تاثیر مستقیم صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در جریان فعالیت‌های اقتصادی کشور، لزوم اجرایی نمودن نظام رگولاتوری به شدت احساس می شود .

 نظام تنظیم گری که در حال حاضر عمدتاً در وزارت نفت متمرکز است با توجه به فقدان ابعاد تخصصی و کارشناسی، باید از تشکل‌های غیردولتی فضای خارج از وزارتخانه نیز در نظام تصمیم گیری خود بهره مند گردد .

 اتاق بازرگانی و کمیسیون انرژی اتاق در طی پنج سال گذشته جهت ایجاد نظام رگولاتوری و رفع دغدغه‌های اصلی فعالان حوزه انرژی بخش خصوصی اقداماتی انجام داده که تاکنون به نتیجه کامل نرسیده است .

 نهاد تنظیم مقررات باعث ایجاد وحدت رویه شده، حکمرانی را هدایت کرده و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری تشویق خواهد کرد و به طور کلی می‌تواند رفتارهای انحصارگرایانه را که در بازارهای متعدد خصوصاً انرژی وجود دارد، بدون ایجاد تبعیض از انحصار خارج نماید .

 رگولاتوری باید دارای استقلال مطلق بوده و کاملا نقش بیطرفانه داشته باشد و ابزارهای لازم برای اعمال مکانیسم‌هایی که بالانس انضباطی فراهم می کند را دارا باشد، نفوذناپذیر و توصیه ناپذیر بوده و ترکیب اعضای آن شایسته سالار و کارشناس بوده و یک رابطه معقول و منسجمی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد نماید .

در شرایط کنونی ضرورت دارد نظام رگولاتوری با مشارکت فعالان بخش خصوصی، انجمن ها، تشکل ها و اتحادیه های حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس یافته و ضمن ایجاد رقابت سالم و پویایی اقتصاد، بار دولت را از تصدی‌گری و قوانین و مقررات تقلیل نماید .

 نظام رگولاتوری می تواند قدرت رقابت را از حیث تامین منابع اولیه و خوراک برای فعالان اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد کرده و روش های تبعیض آمیز کنونی در قیمت‌گذاری خوراک واحدهای تولیدی را تغییر دهد .

ضرورت دارد هر چه سریعتر با همکاری دولت، مجلس، فدراسیون صنعت نفت و تشکل های خصوصی این نهاد تنظیم گر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد گردد .

۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۱۰