برگزاری وبینار آموزشی شناخت و ارزش¬گذاری دارایی¬های نامشهود شرکت¬های دانش بنیان در قالب قوانین مالیاتی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 12750/99/الف ت مورخ 18/11/99 مدیر محترم تشکل¬ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص برگزاری "وبینار و کارگاه آموزشی شناخت و ارزش¬گذاری دارایی¬های نامشهود شرکت¬های دانش بنیان در قالب قوانین مالیاتی" جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ایفاد می¬گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۶:۰۲