برگزاری وبینار آموزشی "توسعه عضویت، تعامل و چانه-زنی در تشکل¬ها" اتاق ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11251/14/ص مورخ 99/11/18 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در خصوص برگزاری وبینار آموزشی "توسعه عضویت، تعامل و چانه¬زنی در تشکل¬ها" در تاریخ 20 و 27 بهمن¬ماه 1399 جهت استحضار و بهره¬وری لازم ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۲۹