توافق دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان جهت عقد موافقت نامه تجارت ترجیحی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11933/14/ص مورخ 99/11/29 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "توافق دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان جهت عقد موافقت نامه تجارت ترجیحی" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۱