درخواست ارسال مستندات ضرر و زیان¬های فعالان اقتصادی مرتبط با تاثیرات تحریم¬های ظالمانه آمریکا

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 12054/14/ص مورخ 99/12/03 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست ارسال مستندات در ارتباط با ضرر و زیان¬های فعالان اقتصادی مرتبط با تاثیرات تحریم¬های ظالمانه آمریکا جهت استحضار ایفاد می¬گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۴۷