روند تصویب نهاد رگولاتوری کند است !

روند تصویب نهاد رگولاتوری کند است !
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در گفتگوی زنده با برنامه "بازار تهران" رادیو تهران گفت: با توجه به اینکه تصویب نهاد رگولاتوری در قانون دیده شده است اما حمایتی از آن صورت نمی گیرد و روند تصویب آن در مجلس خیلی کند پیش می رود و اجرای آن در شورای رقابت به عنوان نهاد فراقوه ای موکول به تصویب آن است.
رفیعی فر گفت: پیشرفت اقتصادی در تمامی کشورهای توسعه یافته تحت تاثیر اقتصاد آزاد و نه آزادی اقتصادی بوده است و آزادی اقتصادی در کشور ما نتایج زیان بار هرج و مرج اقتصادی را به همراه داشته است .
رفیعی فر در اهمیت نهاد رگولاتوری افزود: در همه جای دنیا، تنظیم مقررات راهنمایی رانندگی با هرگرایش سیاسی، اجتماعی، دینی و ... مورد پذیرش همه قرار گرفته و از آن تبعیت می کنند. لذا نهاد تنظیم گر نیز می تواند در حوزه اقتصاد خصوصاً انرژی نیز نهادینه شده و شرایط را برای ایجاد اقتصاد آزاد هموار نماید.
دبیرکل اتحادیه با اظهار امیدواری نسبت به مصوبه مجلس در فروردین ماه ادامه داد : مصوبه تنظیم گری حوزه انرژی و نیرو در مجلس به بعد از عید موکول شده است و اتاق بازرگانی، تشکل ها و اتحادیه ها نیز پیشنهادهای خود را ارائه کرده اند و با تایید مجلس، شورای عالی رقابت در این خصوص اقدام خواهد کرد.
رفیعی فر در پایان از ایجاد کارگروه ها و جلسات غیرکارشناسی مختلف انتقاد کرده و گفت: لازمه برگزاری جلسات تخصصی، نگاه کلان به موضوع مهمی چون رگولاتوری است که می تواند تصویب آن در همه صنایع کشور لازم الاجرا گشته و از هرج و مرج اقتصادی جلوگیری گردد.
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۴۸