برگزاری وبینار دوره بین¬المللی مهارت¬های بین¬المللی کسب و کار با عنوان فرآیند تصمیم¬گیری در شرایط عدم اطمینان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4787/14/ص مورخ 06/06/1400 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری وبینار دوره بین¬المللی مهارت¬های بین¬المللی کسب و کار با عنوان فرآیند تصمیم¬گیری در شرایط عدم اطمینان در تاریخ 6 و 7 مهرماه سال جاری جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می¬شود.

 

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۱۶