تحولات هفتگی بازار نفت و گاز در هفته منتهی به 20 آگوست 2021

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۲۰