مقررات حمل بارهای حجیم در فدراسیون روسیه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4742/14/ص مورخ 03/06/1400 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "مقررات حمل بارهای حجیم در فدراسیون روسیه" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۳۰