برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق¬العاده اتاق مشترک ایران و ویتنام

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5027/14/ص مورخ 1400/06/10 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق¬العاده اتاق مشترک ایران و ویتنام" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۳۶