امکان برپایی ایستگاه واکسیناسیون کارکنان بنگاه¬های اقتصادی با هماهنگی استانداری تهران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7768/1400/الف ت مورخ 03/07/1400 مدیر محترم تشکل¬ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص امکان برپایی ایستگاه واکسیناسیون کارکنان بنگاه¬های اقتصادی با هماهنگی استانداری تهران جهت آگاهی ارسال می¬شود.با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰