"پویش دوباره مهر" جامعه نیکوکاری ابرار

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6011/14/ص مورخ 06/07/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "پویش دوباره مهر" جامعه نیکوکاری ابرار جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۱۹