اطلاعیه پنجم- معرفی نماینده جهت حضور در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتحادیه


اطلاعیه پنجم


اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتحادیه در تاریخ 26/07/1400 در محل سالن همایش هتل اوین، خواهشمند است، نسبت به معرفی نماینده خود جهت حضور در مجمع (در قالب فرم پیوست 3) به امضاء و مهر صاحبان امضاء مجاز اقدام نموده و اصل معرفی نامه را به همراه تصویر کارت ملی و شناسنامه ایشان حداکثر تا تاریخ 21/07/1400 به دبیرخانه اتحادیه ارسال فرمایید.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه

۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۲