تغییرات قیمت فرآورده¬های نفتی ویژه نیمه دوم مهرماه سال 1400


اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً، به پیوست جدول تغییرات قیمت فرآورده¬های نفتی ویژه نیمه دوم مهرماه سال 1400، جهت استحضار ایفاد می‌گردد.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۱۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۵۶