برگزاری "دوره آنلاین آموزش سامانه کارت بازرگانی/عضویت" اتاق ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6579/14/ص مورخ 18/07/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "دوره آنلاین آموزش سامانه کارت بازرگانی/عضویت" در روز چهارشنبه مورخ 21/07/1400 جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۸