برگزاری کارگاه های آموزش قوانین و مقررات تامین اجتماعی

اعضاء محترم اتحادیه 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 8491/1400/الف ت مورخ 19/07/1400 مدیر محترم تشکل¬ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص برگزاری "کارگاه¬های آموزش قوانین و مقررات تامین اجتماعی" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۵